Logo

Om Annika

Om Annika

Annika Åkerfelt Smyckekonstnär

Smyckekonstnär med intressen både i konst och formvärlden. Gillar både det unika uttrycket och det genuina konsthantverket.

Visualiserar tankar och ideér samt väljer material och tekniker därefter. Annika hämtar inspiration i vardagliga ting för sina metaforer. Hon vill återskapa en känsla av de viktiga instrumenten och redskapen och påminna betraktaren om ”bortglömd” skönhet och estetik.

Konceptuella behållare som återspeglar en verklighet där betraktaren lockas att utveckla egna associationer utanför objekten.

Ateljén finns i Stockholm sedan examen från HDK våren 2004. Här arbetar Annika både med unika konstsmycken i porslin och brukssmycken i silver, alltid i små serier.

___________

About Annika

Jewellery artist with a stake in the worlds of both art and design. Likes both unique expression and genuine artisanship.

Visualizes thoughts and ideas, which have an instrumental influence on my choice of  materials and techniques. I find inspiration in everyday artefacts, used for my metaphors and I want to recreate a feeling of these being important instruments and tools, plus reminding of a “long forgotten” beauty and aesthetic. I make conceptual containers that reflect a reality where the viewer is invited to develop his/her own associations outside the object.

I have a jewellerystudio in Stockholm. Have been at work there since getting my degree from HDK (School of Design and Crafts at Gothenburg University) in 2004. Work with both unique porcelain art objects and jewellery and wearable jewellery in silver, always in small series.

xxxxxx

Curriculum Vitae

På svenska (PDF)

In English (PDF)